Nasze biuro rachunkowe w Przemyślu świadczy pełną obsługę podatkową.

Rzetelne i fachowe
doradztwo podatkowe

W działalności każdej firmy, jak również w życiu każdego podatnika zdarzają się sytuacje wymagające zasięgnięcia porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe.

Współpraca z doradcą podatkowym zapewnia bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczynia się do dynamicznego rozwoju firmy.

Zewnętrzna księgowość – wewnętrzny spokój

Rozliczamy firmy o różnych formach działalności oraz budujemy system raportowania danych finansowych. Nasze usługi mają na celu wsparcie Państwa działań biznesowych oraz zapewnienie pełnej obsługi finansowo - księgowej i kadrowo - płacowej dla firm.

Firmy

Kompleksowa usługa prawno – podatkowa, kadrowo – płacowa pomoże Ci w rozwoju Twojej firmy na dzisiejszym rynku.

Kompleksowa i fachowa pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmująca różnorodną problematykę. Pomoc przy założeniu działalności gospodarczej.

Oferujemy doradztwo i pomoc w szczególności w wyborze formy prawnej działalności, formy opodatkowania oraz prowadzonej księgowości.

Nasi Klienci nie muszą odczuwać stresu w przypadku kontroli podatkowych, gdyż na całym etapie postępowania kontrolnego reprezentujemy ich interesy. Natomiast w toku postępowania podatkowego sporządzamy odwołania od wydanych decyzji oraz ewentualne zażalenia na postanowienia tak, aby nasz Klient korzystał z pełnego toku odwoławczego.

Sprawy księgowości

W zakresie usług księgowych oferujemy m.in.:
  • prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatkowych dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
  • prowadzenie ewidencji podatkowych VAT
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych, informacja dodatkowa)
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych
  • uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych przez różne instytucje państwowe i skarbowe

Sprawy kadrowo - płacowe

Obsługa kadrowo-płacowa firm obejmuje:
  • prowadzenie spraw kadrowych pracowników
  • prowadzenie obsługi płacowej (sporządzanie list płac, umów zleceń i o dzieło itp.)
  • rozliczenia z ZUS
  • rozliczenia z US

Firma Rachunkowo–Konsultingowa „RACHMISTRZ” Wojciech Bobowski

ul. Plac na Bramie 12

37-700 Przemyśl